Eind 2018 is er een samenwerking gestart tussen Stichting Opkikker en Stichting Fitkids.

Stichting Opkikker verzorgt dagen van ontspanning voor gezinnen met een langdurig ziek kind.


Dit jaar kunnen jullie als partner van het Fitkids programma gebruik maken van de mogelijkheid om gezinnen vanuit jullie praktijk aan te melden voor een Opkikkerdag.


Via dit magazine willen wij jullie informeren hoe dit in zijn werk gaat.


Samen willen wij nog meer gezinnen bereiken die het zo goed kunnen gebruiken.